PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xử lý về tài khoản 1. Khóa Danh sách xúc phạm GM
 2. Khóa Danh sách tài khoản giả mạo
 3. Khóa Danh sách tài khoản khóa vì các vấn đề khác...
 4. Khóa Danh sách tài khoản hack tài khoản
 5. Khóa Danh sách tài khoản Hack Speed
 6. Khóa Danh sách tài khoản hack giao dịch
 7. Khóa Danh sách tài khoản đặt tên không hợp lệ
 8. Khóa Danh sách tài khoản gian lận vật phẩm
 9. Khóa Danh sách tài khoản bug vào góc lag
 10. Khóa Danh sách tài khoản Farm chiến tích
 11. Khóa Danh sách tài khoản KS Boss