PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cung Thủ/Thợ Săn 1. ai chỉ em cách add set bow + nâng điểm nào
 2. Hướng Dẫn Cần chỉ cách sắp skill và tăng skill Cung Thủ
 3. Thảo Luận Cách làm lag skil độc của bow , ai biết vào chỉ ?
 4. Thảo Luận cần những mem tâm huyết của Hunt+ bow
 5. Thảo Luận cách xếp combo của bow+hunt ai biết vào chỉ
 6. Thảo Luận Đố ai bull được thế này :-"
 7. Thảo Luận ai chỉ mình cát khi đi lùi cho bow với
 8. Hướng Dẫn Hướng dẫn dàn Hun và Bow 2 LM cast ghép ( dạng mới )
 9. Thảo Luận Có Pro nào chỉ dùm anh em cách cắt skill bow với !
 10. Thảo Luận cách add gem bow và cách xếp kill warr pvp và dàn combo chuẩn.
 11. Cần hướng dẫn cụ thể cho người mới chơi
 12. Em mới tập chơi và đang chơi cung thủ, các Pro Tiền bối giúp em với :(
 13. Hướng Dẫn Cần pro chuyên môn sâu về bow tư vấn giúp!!!!!
 14. Hướng Dẫn Làm cách nào tìm set bow 75
 15. Tư vấn Hunt đi war
 16. moi choi lai shaiya
 17. xin bản auto bow