PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TamQuốcChí 1. Chú Ý Những Quy Định của Guild Tam Quốc Chí
 2. Điểm Danh Anh Em trong Guild TQC vào đây báo danh nào !
 3. Đăng Ký Topic đăng ký item của mem TQC
 4. Điểm Danh Hình boss RCD
 5. Điểm Danh Hình boss CS2
 6. Điểm Danh Hình boss HM2
 7. Chú Ý Bảng tổng hợp điểm boss hàng tuần TQC
 8. Phát Đồ Topic thông báo việc phát item
 9. Tặng G Tam Quốc Chí
 10. Phát Đồ Anh Em TQC vào ứng đồ nào !
 11. Chú Ý Quy định điểm boss và item
 12. Chú Ý List staff EP v/v giữ item boss
 13. Chú Ý Thành Phần Staff G TamQuocChi kể từ ngày 3/7/12
 14. Đăng Ký Thân mời tất cả anh em trong G TamQuocChi !
 15. Điểm Danh Hình off G tại nhà bác gà
 16. Chú Ý Thư mời họp LMPN
 17. Chú Ý Bảng tổng hợp tỷ lệ tham gia Boss các Guild trong LMPN từ 2/9/12
 18. Chú Ý Thông Báo việc G TamQuocChi !
 19. Thống nhất lmpn và qui định của liên minh
 20. Điểm Danh Anh em tqc vào chém gió nào ^^
 21. Thanh lý set Ds
 22. Bay h anh em trong G TQC thay G choi tinh nghia nhat vo diem danh cai nao
 23. Thảo Luận 3 hero ks Mien Dong Thao ne
 24. Góp Ý Tên gọi của các mem trong tam quốc chí
 25. Thảo Luận Tự xem đi nè Gamer oi
 26. Thảo Luận Skill khủng nè, đố đứa nào thoát được hehe
 27. Thảo Luận Avatar 6 class tương đương 6 binh chủng đeee
 28. Thảo Luận Các Tướng Lĩnh dưới quyền MayaT
 29. Thảo Luận Có ai quen mấy anh đập chai này hok? :>
 30. Điểm Danh Ảnh trong game
 31. Điểm Danh Off của G TQC qá zui và qá hiểm...... :)) =]]]z :P :3