PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bình Chọn  1. Bình Chọn Có nên cho phép sử dụng Quỷ Khốc Cấp 1 ở Chiến Trường Băng Giá?
  2. Bình Chọn Thời gian bảo trì định kỳ
  3. Bình Chọn Âm hưởng mới cho Shaiya Hero
  4. Bình Chọn Số người tối đa khi vào cổng Đền Caelum 2
  5. Bình Chọn Bạn muốn nhân đôi chiến tích vào lúc nào?
  6. Bình Chọn Bạn có tin vào ngày tận thế?
  7. Bình Chọn Bạn có thích bản đồ dạng mới không?
  8. Bình Chọn Bạn sử dụng chương trình diệt virus nào?
  9. Bình Chọn Thời gian tham gia Pandora