Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


Kể từ ngày 18h30 28/11/2021 đến hết 19/12/2021, Thánh điện Typhreth sẽ tăng giới hạn sử dụng Đá Chiến Công mỗi ngày từ 100 điểm lên 500 điểm. Các chiến binh có điểm chiến công có thể sử dụng điểm tại đây.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía các chiến binh.

(Thánh điện Typhreth đưa tin)