Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,


Thánh điện Typhreth xin thông báo, kể từ ngày 20/08/2023, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành thay đổi thời gian bảo trì định kỳ từ 17h30 đến 18h30 chủ nhật hằng tuần sang khung giờ mới là 10h30 đến 11h30 chủ nhật hằng tuần.


Rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía các chiến binh.


(Thánh điện Typhreth đưa tin)