Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,Kể từ 17h30 đến 18h30 ngày 26/11/2023, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào thế giới Shaiya Hero đầy màu sắc.


(Thánh điện Typhreth đưa tin)