Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,Kể từ 16h30 đến 17h30 ngày 25/02/2024, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào thế giới Shaiya Hero đầy màu sắc.


(Thánh điện Typhreth đưa tin)