Khi Thánh Chiến bắt đầu, Nữ Thần Ánh SángNữ Thần Phẫn Nộ sẽ xuất hiện tại Thành ApulunThành Narsi. Các chiến binh đối thoại với Nữ Thần để tham gia Thánh Chiến.

Thánh Chiến diễn ra tối đa 120 phút. Trong thời gian này, liên mình nào tiêu diệt Nữ Thần của liên minh đối nghịch trước thì sẽ dành chiến thắng. Nếu kết thúc Thánh Chiến, chưa liên minh nào tiêu diệt được Nữ Thần thì thắng thua sẽ được xác định dựa vào lượng máu còn lại của Nữ Thần.

Kết thúc Thánh Chiến, Nữ Thần Ánh SángNữ Thần Phẫn Nộ sẽ xuất hiện tại khu vực hồi sinh tại bản đồ Thánh Chiến. Các chiến binh đối thoại với Nữ Thần để đến Đền Thờ Etaine và nhận thưởng.