Các chiến binh Shaiya Hero thân mến,Kể từ 10h30 đến 11h30 ngày 20/08/2023, máy chủ Shaiya Hero sẽ tiến hành bảo trì định kỳ. Trong thời gian bảo trì, các chiến binh sẽ không thể đăng nhập vào thế giới Shaiya Hero đầy màu sắc.


(Thánh điện Typhreth đưa tin)