sao zo game hok dc tak toàn là bị nội dung game này đã bị thay đổi vui long diệt virus cài đạt lại game là sao tak
ai biết chỉ mình zói